Eettiset ja ekologiset valinnat

Minkälainen viini olisi hiilijalanjäljen kannalta paras vaihtoehto ja ostaisinko luomuviiniä vaiko Reilun Kaupan viiniä? Millaiset viinit ovat vastuullisia eettisyyden näkökulmasta?

Eettisten ja ekologisten viinien ryhmä sisältää laajan kirjon eri tekijöitä.

Luomu

Kun vaakakupissa painaa ekologisuus niin luomuviinit ovat oiva valinta. Luomuviineihin pätee samat lainalaisuudet kuin luomutuotettuun ruokaan eli kaikki teolliset lannoitteet ja torjunta-aineet ovat tuotantoprosessissa kiellettyjä. Viljelyssä käytetään ympäristöystävällisimpiä torjunta- aineita, jotka varmistavat maaperän viljelykelpoisuuden ja säilyttävät monimuotoista luontoa. Luomuviljelyssä vaalitaan koko paikallisen ekosysteemin, eläinten ja ihmisten hyvinvointia.

Luomutuotantoon siirtyminen on viljelijälle aikaa vievää ja pitkä prosessi. Siirtyma kestää 3-5 vuotta, jona aikana maaperä puhdistuu. Useiden viranomaistarkistusten jälkeen tuottaja voi käyttää luomuviinimerkkiä pulloissa. Viranomaiset tarkistavat jokaisen vuosikerran sadon, ennenkuin kyseistä vuotta koskeva luomusertifiointi voidaan ottaa käyttöön. Luomusertifiointi kattaa yleensä niin viinitarhat kuin valmistamotkin.

 

Reilukauppa – merkki oikeudenmukaisemmin tuotetuille kehitysmaatuotteille

Suomeen tulee paljon viiniä Etelä-Afrikasta, Chilestä ja Argentiinasta. Juuri näissä maissa viinirypäleiden viljely, viininvalmistus ja viiniturismi ovat tärkeitä työllistäjiä, mutta viinituotannon hyödyt eivät jakaannu tasaisesti. Sadonkorjuun aikana palkattavien kausityöläisten oikeudet ovat heikot, palkat alhaiset ja syrjintä arkipäiväistä.

Reiluun kauppaan kuuluu sekä viinin pienviljelijöitä että suurtiloja.

Reiluun kauppaan kuuluvat viinin pienviljelijät muodostavat yhdessä osuuskuntia. Osuuskunnille maksetaan myymästään viinistä myyntihinnan päälle Reilun kaupan lisää, jonka käytöstä osuuskunnan jäsenet päättävät yhdessä. Varat voi käyttää tuotannon tehostamiseen tai viljelijöitä ja heidän perheitään hyödyttäviin hankkeisiin kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon. Lisäksi suurilla pelloilla käytetään usein työvoimaa sadonkorjuu aikana ja Reilu kauppa turvaa myös näiden työntekijöiden oikeuksia. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöitä että luontoa.

Reiluun kauppaan kuuluvilla viinin suurtiloilla työntekijöille on maksettava vähintään lain edellyttämää ja asteittain nousevaa palkkaa, työntekijöillä pitää olla oikeus järjestäytyä ja oikeus saada työsopimus ja palkkakuitit kirjallisina. Lisäksi työntekijöillä on oltava oikeus lomaan, sairauslomaan ja äitiyslomaan. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa on noudatettava tiukkoja ympäristösäännöksiä, joilla suojataan sekä työntekijöitä että luontoa.

Reiluun kauppaan kuuluvalla viinitilalla on oma demokraattisesti valittu komitea, joka päättää, miten tilalle maksettavat Reilun kaupan lisät käytetään tilan työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Varoilla voidaan esimerkiksi parantaa työntekijöiden asuinolosuhteita tai maksaa työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Suomessa on myyty Reilun kaupan viiniä vuodesta 2005. (lähde: Reilukauppa nettisivut 4/2019)

 

Fair for life

Fair for Life -sertifikaatin ovat luoneet sveitsiläiset säätiöt vuonna 2006. IMO vastaa sertifikaatin myöntämisestä ja valvonnasta. Fair for Life -sertifikaatin myöntäminen edellyttää laaja-alaisen sosiaalisenvastuun toteutumista huomioon ottaen myös ympäristön hyvinvoinnin. Sertifikaatti edellyttää mm. reilua hintaa tuotteille, asianmukaisia työolosuhteita ja ympäristöstä huolehtimista. Fair for Life -sertifikaatin hinta määräytyy Reilun kaupan sertifioinnin tavoin toiminnan laajuuden mukaan.

 

Alkon vihreä valinta- symboli

Alkon valikoiman vihreä valinta -symbolein merkityt tuotteet kertovat juoman tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen.

Vihreä valinta-merkinnän alta löydät kuusi erilaista ympäristöpanostuksiin liittyvää tietoa ja satojen juomien valikoiman. Sieltä löytyvät vanhat tutut luomut ja biodynaamiset sekä uudemmat vegaaniset, alkuviinit, paikallisesti kestävään kehitykseen sitoutumisesta sertifioidut viinit ja ympäristövastuulliseen pakkaukseen pakatut juomat. (Alko – vihreä valinta, nettisivut 5.2019)

https://www.alko.fi/vastuullisesti/vihrea-valinta/symbolit